Flerdøgnskort starter opp 1. august. - Foto: Bjørn Vidar Suhr