Spenningen er til å ta og føle på når storlaksen går ned mot fossen. Vi mistet den senere. Foto Espen Nordstrand
Spenningen er til å ta og føle på når storlaksen går ned mot Kjærrafossen i Numedalslågen. Vi mistet den senere. Foto Espen Nordstrand