Tørrlagt elv.
Vintervannstand i Bolstadeleva. Her er elva tappet så langt ned at rognkasser er tørrlagt og rogna drept.