Laksefisker
Laksefisker i Eira, en av medlemselvene i Norske Lakseelver.