Det er mange ulike organisasjoner som kan være aktuell samarbeidspartner