Observert fisk med sår/sopp
Bilete teke i Naustdal av fisk, tyder på at fisken har sår og sopp.