Altaelva
Styret i Alta Laksefiskeri Interessentskap har vedtatt å videreføre vedtatt endring av fiskereglene. - Foto: ALI