Kjeksebekken
Strømbremser i kulvert. - Foto: Harald Endresen