En stor del av forvaltnignsarbeidet i elvene til BJFF gjøres på dugnad. Her fra Storelva.