Kongsfjrodelva - strømmen
Strømmen ute i Kongsfjord er en smal passasje for laksen på vei inn til Kongsfjordelva. Her tillater FeFo sjølaksefiske på begge sider. - Foto: BJFF Info