Lakelus
Lakelus er en av de to største truslene mot vill laks og sjøørret i Norge. Den har stor bestandsregulernede effekt, siden den dreper fiskeunger på vei ut i havet, - Foto: Torfinn Evensen