Helt øverst i sone 3, på Nedrevannsbrekket, er det nå bare den smale og dype kanalen som er åpen. - Foto: Egil Liberg