Ullaland i Nausta
FIn naustalaks tatt på Ullaland. Foto: Privat