Årdalsvassdraget
Årdalsvassdraget i junivannføring. Her er det nok vann, men på sommeren er den nye minstevannføringen ikke god nok til å sikre fiskens overlevelse på de øvre strekkene av elva. - Foto: Oddvar Vermedal