Demonstrasjon mot dumping av avfall i Førdefjorden
Demonstrasjon mot dumping av avfall i Førdefjorden. Norske Lakseelver jobber sammen med miljøvernorganisasjonene i denne saken.