Ragnhild Risan, Etneelvo, 2016
Ragnhild Risan, klar for nok ein dag i Etneelvo. Har hatt fine dager, men vil minna alle om å ta med seg boss heim eller til ein oppsamlingsplass. Det vil vera med å auka opplevinga langs elva for alle. - Foto: Vidar Børretzen