Noah ble storfiskeren på Camp Villaks i Vefsna 2019. Denne på 2,3 kg, og en storlaks på ca 11 kg som ble gjenutsatt. - Foto: Ayna Heilong