Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

Gruvedrift

Norske Lakseelver fortsetter kampen for å hindre at det etableres gruvedrift med giftige miljøutslipp i de nasjonale laksefjordene våre. Spesielt er det Førdefjorden og Repparfjorden som er utsatt, men også vassdrag som Neiden og Ranaelva er berørt av gruvedrift.

PN9A2770 copy.jpg

Demonstrasjon mot dumping av avfall i Førdefjorden
Demonstrasjon mot dumping av avfall i Førdefjorden. Norske Lakseelver jobber sammen med miljøvernorganisasjonene i denne saken.

Det er en økende interesse for norske metaller og mineraler på verdensmarkedet. Nye gruveprosjekter lanseres og gamle relanseres. Mange gruveprosjekter har vist svært negative effekter for vill laksefisk, og kommer i direkte konflikt med nasjonale laksevassdrag og/eller nasjonale laksefjorder.  Norske Lakseelver vil jobbe for å hindre at utvinningsprosesser og deponering av gruveavfall fører til forurensning som skader villfisk. Vi skal i særskilt grad arbeide for å hindre muligheter til sjødeponering av gruveavfall i nasjonale laksefjorder.