Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

Styrke betydningen av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder

Førdefjorden2_NU_Anton_Hauan_Flickr.jpg

Natur og Ungdom trener på sivil ulydighet i forbindelse med den planlagte dumpingen av gruveavfall i førdefjorden.
Natur og Ungdom trener på sivil ulydighet i forbindelse med den planlagte dumpingen av gruveavfall i førdefjorden. Foto: Natur og Ungdom / Anton Hauan /Flickr.

Norske Lakseelver vil arbeide for å styrke betydningen av de nasjonale laksevassdragene og laksefjordene. Vi vil arbeide for utvidelse av gjeldende grenser for nasjonale laksefjorder ved opprettelse av produksjonssoner for oppdrett. Her vil vi legge laksens utvandringsveier fra elv til hav til grunn. Fullstendig forbud mot all oppdrettsvirksomhet i nasjonale laksefjorder er et selvfølgelig mål. Videre må disse ordningene føre til villakshensyn i revisjonene av gamle konsesjonsvilkår i regulerte laksevassdrag, og ved etablering og krav til ny og gammel gruvevirksomhet.