Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

I Altapostens utgave torsdag 15.12.16, samt på Altapostens nettside samme dag, kunne man få inntrykk av at Altaelva var blitt «ren» for oppdrettslaks.  Dette stemmer dessverre ikke.

I mange år har vi tatt skjellprøver av laks, både i sportsfisket og på et eget overvåkningsfiske i september. De fire siste årene har oppdretterne i Altafjorden også vært med på opplegget rundt skjellprøvetaking og analysering av skjellprøver. Disse undersøkelsene har vist at det har vært mye oppdrettslaks over mange år i Altaelva.

Den positive nyheten var at i år var det svært lave rømningstall, men det betyr ikke at Altaelva er «ren» for forurensningen fra oppdrettsindustrien.

 

                             Sportsfiske                                                      Høstfiske

                            Ant prøver          % oppdrett                    Ant prøver          % oppdrett

2013                    321                          3                                     138                        22

2014                    313                          3                                      208                      12

2015                    793                          3                                      175                       2

2016                    878                          0,7                                    147                      1

 

Etter mange år med rømminger av oppdrettslaks i Altafjorden har vi sett i elva at mye av dette kommer opp i elva på høsten. Dette i perioden før gytingen starter i elva.  

I en undersøkelse utført av NINA (Norsk institutt for naturforskning) viste genprøver at i «voksen» Altalaks i 2014 var det 5,5 % innblanding fra oppdrettslaks. Denne generasjonen er et resultat av gytingen i 2007. Etter 2007 har det vært flere rømninger i Altafjorden. Det er derfor en stor sannsynlighet for at innblandingen nå har blitt enda høyere. All innblanding av oppdrettslaks til villfisk er uakseptabelt!

Den ekte altalaksen har utviklet seg i løpet av tusenvis av år for å tilpasse seg i de tøffe forholdene den lever i.

Det er ikke godt nok at det i enkelte år er det lite rømninger. Vi vet at Altalaksen har blitt påført en skade fra oppdrettsindustrien. Lekkasjene fra merdene i Altafjorden må stoppes, før man får en situasjon som ikke kan reverseres.

Det forskes nå svært mye på «lukkede anlegg» i sjø. Myndighetene må stille krav til at det ikke blir større vekst før man har denne teknologien ordentlig på plass. Da først får man kontroll på rømninger, luseproblem og annen forurensning i fjorden.

Etter mange år med rømninger ser man at mye av den rømte oppdrettslaksen går helt opp til "rista" i Sautso, som er plassert i utløpet av kraftverket. Der står den til gytingen starter, og så trekker den deretter ned på gyteplassene.

ALI har i år montert en fiskefelle ved denne "rista", slik at man der kan ta ut oppdrettslaks på en effektiv måte.

Politikerne har uttalt at forurenser skal betale for eventelle utslipp/skader, men i dette tilfellet ønsker hverken oppdretterne i Altafjorden eller det nystartet utfiskingsfondet OURO (Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk) å betale for disse skadene.

I tillegg er det igangsatt et prosjekt i Sautso hvor yngelen gentestes for å kartlegge om det er innblanding fra oppdrett. Det vil utarbeides en rapport høsten 2017 om dette arbeidet.

Altalaksen har blitt påført skader fra oppdrettsindustrien. Nå må alle gode krefter settes inn slik at man får snudd dette snarest mulig!

 

Tor-Erland Nilsen

Daglig leder/ Alta Laksefiskeri IS