Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

Fiskekort for ungdom

Mange elver tilbyr egne ungdomsfiskekort. Her er ei liste over aktuelle elver.

Lærdal2015

Laksefiske i Lærdal 2015

Mange elver tilbyr ungdomsfiskekort, men det er ikke bestandig like enkelt å finne frem til denne informasjonen. Nedenfor er ei liste over elver i landet som har et slikt tilbud. Hvis det er elver som mangler på denne listen, så send gjerne en e-post så oppdaterer vi listen: ayna@lakseelver.no. Samme liste finner du også på facebook.

Husk at det i elver hvor fiske for ungdom er gratis ofte kreves at du har med deg et fiskekort. Gå inn på den aktuelle nettsiden og finn ut hvor du får tak i slike gratisfiskekort. 

Husk at all fangst skal rapporteres! 

 

Elv Kr Alder Sone Nettside

FINNMARK

Neiden 100 Under 18 år Hele elva unntatt fluesonen www.neiden.no
Kongsfjordelva 50 12-15/ 15-17 år Ulik pris på sonene. Døgnkort/ sesongkort www.kongsfjordelva.no
Tana 50 16-18/ 19-23 år Landkort. Maks 200 kr. Døgn/ sesongkort www.tanafisk.no
Vestre Jakobselv Gratis Opp til 16 år Sesongkort hele elva www.jakobselva.no
Syltefjordelva 200 Opp til 18 år Hele elva. Døgn/ sesong. < 16 år fisker gratis www.bjfjff.wordpress.com
Laggo Gratis Opp til 16 år Hele elva. Døgnkort www.gamvikjff.no
Sandfjordelva Gratis Opp til 16 år Hele elva. Døgnkort www.gamvikjff.no
Grense Jakobselv 50 Opp til 16 år Hele elva. Døgnkort www.njff.no/finnmark/svjff
Skallelv Gratis Opp til 16 år Hele elva. Døgnkort www.skallelv.net

TROMS

Kvænangselva 50 Opp til 16 år Sesongkort www.inatur.no
Målselv Gratis Opp til 16 år Kun sonene til Nedre Målselv Elvelag www.målselva.no
Oksfjordvassdraget Gratis Opp til 16 år Alle soner www.inatur.no

NORDLAND

Saltdalselva 100 < 16/ < 21 år Ulik pris på sonene. Døgn/ uke/ sesongkort www.saltdalselva.no

TRØNDELAG

Byaelva (Steinkjer) 100 Opp til 18 år Døgnkort 100 kr, sesongkort 300 kr www.inatur.no

VESTLANDET

Vikja 2000 Til og med 16 år Sesongkort. Må forhåndbestilles www.vik-jfl.no
Loneelva 25 Opp til 18 år Halvdøgnskort www.loneelva.net

ROGALAND

Bjerkreimselva 190 < 16/ < 20 år < 16 år får gratiskort. < 20= pris per sone www.bjerkreimselva.no
Hellelandselva Gratis Opp til 16 år Opp til 16 år fisker gratis

www.ehe.no 

Sokndalselva 100 Opp til 16 år Sesongkort www.inatur.no

AGDERFYLKENE

Otra 100 Opp til 18 år Alle åpne soner www.lakseelvene.no
Audna Gratis Til og med 16 år   www.lakseelvene.no
Mandalselva Gratis Opp til 19 år Sone 1, 3, 4, 5 www.lakseelvene.no
Lygna Gratis Opp til 16 år Alle soner www.lakseelvene.no
Nidelva 100 Til og med16 år Ulik pris på sonene. Maks 500 kr for sesongkort www.lakseelvene.no
Storelva 100 Opp til 16 år Døgn (100 kr), uke (150 kr), Sesong (200 kr) www.lakseelvene.no
Tovdalselva Gratis Opp til 18 år Alle soner som ikke har stangbegrensning www.lakseelvene.no

ØSTLANDET

Skienvassdraget Gratis Opp til 16 år Landkort. Gratiskort fås på servicekontoret i Skien www.skienselva.no
Asker- Neselva Gratis Opp til 16 år Hele elva www.njff.no/akershus/asker
Numedalslågen 244 16-19 år Brufossfisket. Døgnkort www.brufoss.no
Drammenselva 155 Opp til 18 år Gul sone=150 kr, blå sone= 225 kr.< 13 år= gratis www.hellefossen.no
Åroselva 500 Opp til 16 år Sesongkort http://www.inatur.no
Enningdalselva (Berby) 200 Opp til 18 år Døgn=200 kr, weekend=300 kr, uke=500 kr www.ajffhalden.no/berbyelva
Tista 30 Opp til 18 år Døgn= 30 kr, sesong=250 kr www.ajffhalden.no/tista
Glomma 300 Opp til 18 år Ulike priser døgn/uke/sesong www.ngofa.no