Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

Vi fikk Gullaksen...!

Helt utrolig, men BJFF og Kongsfjordelva har fått en av Norges viktigste utmerkelse for arbeidet for villaksen.

Organisasjonen ReddVillaksen som gjør et landsdekkende og viktig arbeid for å bevare villaksstammene her i  Norge, har opprettet en pris for person eller forening her i landet som gjør en spesiell og fortjenestefull innsats for villaksen. Årets pris gikk til oss – Berlevåg Jeger og fiskerforening (BJFF) og Hardangerfjordseminaret.

- Ja det er helt utrolig at vi ble valgt. Jeg er overmåte takknemlig, ydmyk og stolt. Det er en pris som henger høyt, av alle de mange lakseelver i Norge som driver omfattende og godt forvaltningsarbeid, så ble altså vi og Kongsfjordelva valgt, sier leder i BJFF Sigve Frantzen som har vært i Oslo denne helga for å hente prisen. 

- Jeg må også legge til at prisen vi har fått er en utmerkelse til alle i foreningen, for gjennom utallige år å ha drevet dugnad og arbeid for elva og laksen. Det er også en påminnelse for å huske alle dem som i en mannsalder har gjort sitt beste for elva. Den laksestammen vi har fått er et resultat av målrettet og godt arbeid siden 1942. Anerkjennelsen gir oss også ekstra motivasjon til å stå på videre for elva og laksen – vi skal jobbe for at vi i også i fremtiden skal ha en sterk og livskraftig laksestamme, og å tilrettelegge for et fornuftig og attraktivt sportsfiske. Vi har flere utfordringer i fremtida, blant annet er forholdene i Gednjeelva som ikke er tilfredstillende.. Alle vi i BJFF kan i dag være stolt av å inneha Gullaksen, sier Sigve Frantzen.

Prisutdelingen skjedde på den årlige Villaksauksjonen i Oslo. Et stort og viktig arrangement til å fremme arbeidet for å bevare villaksen i Norge. Tilslutt skal vi få med hva juryen sa om hvorfor BJFF og Kongsfjordelva fikk prisen:

•Frivilligheten - dvs. frivillig arbeid der mange deltar.
•Folkeligheten - rimelig fiske for folk flest og dugnadsånden (mange fra lokalsamfunnet er engasjert)
•Resultatene - både ift til hvordan elva drives men også ift oppfisket kvantum og F&S.
•Utholdenheten i arbeidet - systematisk arbeid overlang tid