Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
Cloudy
4 °C
N
2.5 m/s
14.2m3
11:49
05:37
17:58

Varsel om planlagd spyleflaum - start første flaum: 16/10 kl 8:00

Det vil i denne perioden vere sterk straum oppstraums dam ved Suldalsosen. Ferdsel på vatnet i dette området er forbunde med stor fare.

suldal_laks_foss_tourist_at_home_flickr.jpg

Laks i Sandsfossen
Laksesprang i Sandsfossen i Suldalslågen. Foto: Tourist at home, flickr.

Vi vil understreke at vasstanden i Suldalslågen vil auke raskt, og tilrår alle å fjerne eller sikre verdiar i strandsona.

Litt teknisk informasjon:

Det tek i underkant av 1 time frå me startar opning av luker på Suldalsdammen til tappinga frå Suldalsvatnet er oppe på 200 m³/s. 
Etter at det har vore tappa meir enn 200 m³/s i 24 timar startar me nedreguleringa
Nedreguleringa tek ca. 1 døgn
Det tek ca 3 timar før vassføring endrar seg ved Larvika/Sand  (og endringshastigheit er betydeleg dempa)

Me har p.t. ikkje sett tidspunkt for spyleflaum nr. 

Bjørn Sandvik 
Kraftverkssjef, kraftverksgruppe Ulla-Førre

_ _ DIREKTE              52 79 32 20             
_ _ MOBIL                  48 16 44 03
_ _ SENTRALBORD   52 79 32 00   

Statkraft Energi AS 
KG Ulla-Førre

Suldalsvegen 1485, 4237 SULDALSOSEN
www.statkraft.no