Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

På grunn av høye temperaturer og lav vannstand i Forra og Sona kommer følgende endringer i fiskereglene gjeldene fra og med 1. august kl 00.00:

- Alt fiske stoppes i Sona og Forra

- Alt fiske stoppes i Stjørdalselva fra samløpet med Forra og nedover

I Forra er det meldt om vanntemperaturer på opp mot 25 grader samt er det registrert temperaturer på 20 grader i Stjørdalselva nedom Forra. Under slike forhold kan praktisering av c&r føre til at laksen tar varig skade og kan dø etter utslipp i elva igjen. Fiskereglene tilsier at all laks over 65 cm skal slippes ut igjen og dette vil derfor ikke være forenelig med slik tilstanden er nå.

Endringene oppheves når forholdene i elva normaliserer seg.