Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
Light snow
0 °C
SSV
2.3 m/s
119.1m3
10:07
22:38
03:55
16:30

Klart for fiske 2018

Vefsna vald 3 Kjærstad-Rossvoll

Vald 3, Kjærstad-Rossvoll.
Vald 3, Kjærstad-Rossvoll. Foto: Are Sørstad

Den 15. mai kl 10.00 åpner rettighetshaverne i Vefsna for fiskekortsalg, på nettsiden inatur.no

Forvaltningslaget i Vefsna (VeFi) har jobbet hardt for å få tillatelse fra Miljødirektoratet og vi er glade for at vi får starte fiske i 2018, selv om det er veldig begrenset, sier styreleder Bjørn Brodtkorb.

Fiskereglene for Vefsna for sesongen 2018 ble vedtatt av årsmøtet i VeFi i slutten av april. Fiskereglene vil nok av mange oppfattes som strenge og detaljerte, men Miljødirektoratet har satt strenge vilkår til fiskereglene for i det hele tatt tillate åpning av et begrenset fiske i år.

Gytebestandsmålet på tre mil elv neden for Laksforsen var nådd før laksetrappen i forsen ble åpnet. Etter at trappa åpnet skal samme antall laks, fordeles på til sammen 16 mils elvestrekning. Da er man ikke i nærheten av å oppfylle gytebestandsmålet for Vefsna som helhet og strengt tatt skulle det ikke vært fisket i det hele tatt. Derfor er det kun gitt tillatelse til å fiske 600 hannlaks.

Det vil bli et begrenset fang- og slipp-fiske. Vi vil ikke at det skal bli tatt opp noen hunnlakser, derfor er dette fisket viktig. Vefsna er fortsatt i reetableringsfasen, og vil være det i mange år framover. Å avlive en fredet hunnlaks eller å fiske laks ovenfor Fellingforsen, der elva ikke er åpnet for laksefiske, vil bli vurdert som alvorlig miljøkriminalitet. Fiskeoppsynet i elva vil i år være Fjelltjenesten, som har begrenset politimyndighet.

Det er satt en begrensning på to avlivede laks pr. fisker pr. år. Når så få laks kan fiskes totalt, er det ønskelig at disse fordeles slik at flest mulig får mulighet til å prøve fiskelykken. Det er de enkelte fiskerettighetshaverne, ikke VeFi, som selger fiskekort og følgelig fastsetter prisen på fiskekortene. Det er start for salget av kortene på inatur.no 15. mai kl. 10. Siden antallet kort er så lavt, må det forventes at kortene raskt vil bli utsolgt.

VeFi ønsker velkommen til laksefiske i Vefsna i 2018.