Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
Mer om vann
n/am3
05:05
17:33
11:24
23:40

Midtsesongevaluering 2019

Midtsesongevaluering i Tovdalselva for 2019 er nå gjennomført. Dette har vært en god sesong med gode fangstrapporter, og gode tall på laks som har passert laksetelleren.

Nedre Tovdal Elveeierlag mener det er forsvarlig å utvide sesongen.

Siste fiskedag blir dermed søndag 15. september.