Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
Mer om vann
Rain
9 °C
V
0.5 m/s
n/am3
08:14
21:44
02:13
14:46

Otra Laxefiskerlag har installert en nivå og temperaturlogger i Otra på Mosby for å kunne dokumentere nivå i forbindelse med blant annet tørlegging av gytegroper. Det viser seg at vannnivået på Mosby er mye påvirket av havnivå, spessielt på lav vannføring.

Vi tenker oss å lage en modell for nivået i Otra basert på vannføring og havnivå. Området ved Stavsøyra, og Torve i Nedre Mosby er spesielt utsatt for tørrlegging av gytegroper. Det er også andre områder lenger opp i elva som er utsatt, spesielt Sagjordet, men her er områdene ikke påvirket av havnivå, og Otteråens Brukseierforrening har nivåmåling(Heisel),

Vi vil bruke filming med drone for å estimere tørlagt areal ved varierende nivå.

Otra Laxefiskerlag har god dialog med Agder Energi og Otteråens Brukseierforrening i denne saken.