Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
00:49
12:47
06:39
19:12

Ny Rapport Fra NINA

NINA har i samarbeid med rådgivende biologer i 2018 gjennomført en evaluering av kalking og kultiveringstiltak i Flekkeelva. Hensikten har vært å se om dette har hatt noe virkning på laksebestanden. 

Flekke Elveeigarlag har bedt Rådgivende Biologer AS i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) om å evaluere følgende problemstillinger og spørsmål:

  1. Kultiveringen som har foregått over mange år må evalueres (kost/nytte for bestand, genetisk påvirkning av kultivering m.m.)
  2. Videre må følgende besvares: Er det nødvendig å styrke fiskebestanden i vassdraget? Er det mulig å gjennomføre habitattiltak i stedet for å sette ut fisk? Hvordan skal en eventuell kultivering skje?
  3. I tillegg ønsker vi også en vurdering av om den pågående kalkingen er fornuftig, eller om den bør endres eller avsluttes. 

Full rapport og resultat kan leses her:

PDF icon Rapport_Flekkeelva_-_Evaluering_av_kultivering_og_kalking_i_flekkeelva