Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

Oversikt over forskningsinformasjon om Dirdalselva

Her finner du en oversikt over tilgjengelig forskingsinformasjon om Dirdalselva.

Gytefisktelling og kartlegging av habitatforhold

Gytefisktelling og kartlegging av habitatforhold for laks og sjøaure i Dirdalselva 2013-2014. Rapporten er utarbeidet av Uni Miljø og ble publisert i 2014 kan leses her. Forfattere: Hege Skoglund, Tore Wiers, Eirik Straume Normann, Gunnar Bekke Lehman og Ulrich Pulg

 

SAMMENDRAG: Høsten 2013 og våren 2014 utførte LFI Uni Research Miljø gytefisktelling og habitatkartlegging i Dirdalselva. Hensikten var å gi en oppdatert status for fiskebestandene, og kartlegge habitatforhold som et grunnlag for å vurdere mulige tiltak i vassdraget. 
Ved gytefisktellinger 23. november 2013 ble talt totalt 615 villaks, 9 rømt oppdrettslaks og 141 sjøaure. For laks var det en nedgang i forhold til i 2011 og 2012, men gytebestanden er over gytebestandsmålet med god margin og bestandsstatusen kan karakteriseres som svært god. Sjøauren er trolig noe underrepresentert ettersom tellingene ble gjort noe i etterkant av sjøaurens gytetid, men reflekterer allikevel den kritiske situasjonen for sjøauren i Ryfylke.