Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
Mer om vann
Cloudy
13 °C
VNV
1.3 m/s
70.0m3
10:36
23:17
04:35
16:48

Oversikt over forskningsinformasjon om Mandalselva

Her finner du en oversikt over tilgjengelig forskingsinformasjon om Mandalselva.

Kraftutbygging i Mandalselva 

Produksjonspotensial for laks i mandalselva og vurdering av tap som følge av kraftutbygging. Rapporten finner du her. Forfatter:

Ola Ugedal, Bjørn Mjedell Larsen. Bjørn Ove Johnsen.

 

I denne rapporten anslår vi produksjonskapasiteten for laks i Mandalselva og vurderer mulige endringer i kapasitet på grunn av kraftutbyggingen. For å anslå produksjonskapasiteten har vi benyttet fysisk kartlegging av vassdraget (dominerende substrat, vannhastighet og dyp), tetthetsestimater for ungfisk fra overvåkingen i vassdraget, og erfaringstall fra andre elver. I tillegg har vi benyttet fangststatistikk til å vurdere realismen i våre anslag.

___

 

Smoltøkologi i Mandalselva

Undersøkelser av smoltøkologi i Mandalselva. Rapporten finner du her. Forfattere: Nils Arne Hvidsten Frode Kroglund Jens Chr. Holst Bjørn Ove Johnsen.

Direktoratet for naturforvaltning i regi av ’Reetableringsprosjektet’ ønsket å undersøke økologien hos laksesmolt i et vassdrag hvor bestanden er under etablering. Hensikten med denne rapporten er å beskrive utvandringen hos laksesmolt. Det gjelder smolt som har vokst opp naturlig på elva og smolt som ble satt ut som laksunger. Tidspunkt for utvandring hos laksesmolt er ikke undersøkt tidligere på Sørlandet. Tidspunkt for utvandring og omgivelsesvariablene som styrer utvandringen er viktig i en regulert og kalket elv.

___

 

Miljødesign Mandalselva

Miljødesign Mandalselva – Fysiske biotoptiltak på strekningen fra Kavfossen til utløpet av Bjelland kraftverk. Rapporten Finner du her.