Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
Mer om vann
n/am3
03:44
16:14
10:03
22:05

Smoltfiske våren 2018

Otra Laxefiskerlag har igjen utført el-fiske for å samle inn gjelleprøver for aluminiumanalyse. Det er tilsammen tatt 43 prøver i Hovedelv og sidebekker. Disse vil bli sendt til analyse. Vi har også registrert fisk i tillegg til de som er prøvetatt. Andel laks/ørret for Otra(Nikken og Glattetre) er angitt i graf. Otra Laxefiskerlag legger fram resultatene for Fylkesmannen pga. lav andel laks i hovedelv. Se detaljer for smoltfiske på https://lakseelver.no/files/smoltfiske_2018.pdf

Smoltfiske våren 2018