Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

Smoltutvandring og lakseinnsig

Det begynner å krible i fiskearmen til mange nå. Vi skriver 9.mai, og de første elvene starter allerede om seks dager. Men, for de aller fleste er det nok 1. juni som er dagen. For grunneiere og andre som leier ut fiske, er det innspurt på ryddesjau langs elv og i hus som snart skal fylles med glade sportsfiskere. 

Laks under vann.

Laks under vann.
Laks under vann. - Foto: Hans Kristian Krogh-Hansen

Mange har faste gjester som kommer tilbake år etter år, og det er noe eget med de første dagene av sesongen. I mange elver er det små eller store markeringer om kvelden 31. mai, og flere steder går det et symbolsk startskudd ved midnatt. Det store spørsmålet er hvordan sesongen blir i år? De siste årene har det ligget rundt 130 000 sportsfiskeopplevelser. Det er ikke så verst, men det kunne vært enda flere om villaksen hadde fått større sjanse til å returnere til elva si. Det er tross alt når vi høster den i elva at vi vet nøyaktig hvilke stammer vi høster av, og kan regulere beskatningen etter hva vi vet om innsiget. I havet er all laks grå, så sjølaksefiskerne som setter ut nøter ved innløpet til Trondheimsfjorden, aner ikke om laksen skal opp i Gaula, Orkla, Verdalselva eller noen av de andre elvene som renner ut i fjordbassenget. Nb! om du skal fiske i en elv som renner ut i Trondheimsfjorden eller Namsenfjorden kan du faktisk følge innsiget til fjordene gjennom NINAs overvåkningsfiske.

Men fortsatt er det vist noen som tror at fiske i elv er det som er den største trusselen mot villaksen. De siste ukene har lokket fram noen pussige meninger fra to professorer med så utdatert/manglende kunnskap om villaks at det er utrolig at Aftenpostens debattredaktør slapp dem til. Avisa har tross alt sluttet å slippe fram klimaskeptikere på lik linje med klimaforskere, så her ble nok redaktøren forblindet av titlene. Det er mulig at redaksjonen innså  at dette ikke var heldig, for uka etter ryddet de plass til fire motinnlegg (men bare ett av dem er på nett). Vi lar tidligere leder for Villaksutvalget, Georg Fr. Rieber-Mohns, innlegg oppsummere hva som er galt hos de to emeriti. Dessverre er det fortsatt politikere som velger å tro på denne typen løse påstander og ser bort fra all forskningen vi har på både vill og oppdrettet laks.

I elvene vår er smolten på vei ut mot fjordene og havet i disse dager. Her møter de mange naturlig fiender, og bare et fåtall vender tilbake. Men, de møter også en unaturlig høy konsentrasjon av lakselus fra oppdrettsindustrien mange steder. Derfor er oppdretterne pålagt en strengere lusegrense fra og med uke 16. I år har 6% av de som har rapportert ligger over lusegrensen i både uke 16 og 17. Det er dårlig nytt for laksesmolten. På oversikten til Baretswatch ser vi også at lakseungene må forbi 151 lokaliteter med påvist (eller mistanke om) PD. En sykdom som trolig lett smitter over på vill fisk. ILA er det også, men heldigvis bare ett sted. Hvordan dette påvirker vill laksefisk prøver forskerne nå å finne ut mer om, men enkelt er det ikke. Smittet villfisk forsvinner i havet og er vanskelig å dokumentere. Det man derimot overvåker, er lakseluspåslag på villfisk. Her har Havforskningsinstituttet nylig startet årets overvåking. Dette, samt modellene som er utviklet, gir et bilde av hvor mye av lakseungen som dør av lusa. I sognefjorden var det eksempelvis i fjor estimert dødelighet opp mot 80%! Det er helt hårreisende, men så lenge fiskerimininster Per Sandberg (som jo sliter litt med epost-saken med tidligere kommunikasjonssjef i NSL, Frode Reppe) synes det er greit, får industrien fortsettes med sin produksjon i åpne merder. Organisasjonene i Villaksalliansen skal neste uke ha møte med Klima- og Miljøminister Ola Elvestuen, og dette er selvsagt en av sakene vi skal ta opp. Så får vi håpe at Elvestuen er mer handlekraftig enn sin forgjenger. Hittil har han vist seg som en villaksvenn gjennom vedtaket om å opprette Genbank Hardanger, så det er lov å håpe at ting kan bli tatt mer på alvor framover.

En god  nyhet siden sist er at Citygrop, som er verdens største finanskonsern, ikke lenger vil investere i gruveprosjekter som dumper avfall i havet. Dermed må de selge seg ut av Nordic Mining (Førdefjorden) og Nussir (Repparfjorden). Dette er en avgjørelse som kommer etter lengre påvirkningsarbeid, og er en seier for miljøbevegelsen. Så får vi håpe at andre investorer følger etter. I denne forbindelsen kan det nevnes at flere ledene jurister mener at Norge trenger et uavhengig klageorgan i miljøsaker. Det kan være en god idé, ettersom det viser seg å være vanskelig å gå rettens vei mot forvaltningsvedtak som strider mot lovverket.

Stalltips for årets fiske - sjekk ut elvene på https://lakseelver.no/nb/elver

Norske Lakseelver er også ute med en ny utgave av Villaksnytt. Den kan du lese digitalt her, men du kan også abonnere gratis på pairutgaven. Send i såfall en epost med navn og adresse til post@lakseelver.no.