Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

Vedtekter Dirdalselvas Fellesforvaltning

Dirdalselvas Fellesforvaltning er en sammenslutning av alle fiskerettshavere i Dirdalsvassdraget  (Dirdalselva med sidevassdrag). 

Laget er opprettet i henhold til bestemmelsene i Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk og skal ivareta de lovpålagte forvaltningsoppgavene gitt i Laks- og innlandsfiskeloven med tilhørende forskrifter. Laget skal forvalte fiskeressursene i vassdraget, til beste for medlemmene innenfor rammene av en bærekraftig ressursforvaltning.