Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
Mer om vann
n/am3
01:43
14:17
07:51
20:33

Otra Laxefiskelag har igjen utført El-fiske av ungfisk i sidebekkene. (dette har vært utført på samme måte de siste16 år).

Vi kan bekrefte at det i 2019 er positiv tendens med hensyn på andel laks i bekkene, noe som tyder på flere gytende laks i bekkene. Vi tror det har en positiv effekt å stenge fisket i hele september.

Et spesielt positivt punkt er at det igjen er mye årsyngfel av laks i Kjeksebekken hvor det er utført oppgangsforbedrende tiltak. Vi har fått en bekreftelse på at laksen klarer å komme opp på gyteområdene i bekken.

Se vedlegg for sammendrag av El-fiske.PDF icon 2019_oppsummering_el-fiske.pdf