Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
Mer om vann
676.0m3
07:14
19:39
00:36
12:56

Fang og slipp av laks og sjøørret 2019

Utsetting av laks og sjøørret i Glomma og Aagaardselva i 2018, daglige styret vil påpeke nødvendigheten av riktig utsetting.  Blir ikke dette fulgt kan fiskekortet bli inndratt og fisker blir utestengt resten av sesongen.

Bilde skal ikke taes av utsatt laks og sjøørret hvis det går på bekostning av laksen.

Ved bildet er denne måten å foretrekke, selv om du ikke har hov. (se bilde) (Ps laks og sjøørret skal ikke ligge på land)

Først og fremst skal alle fiskere sette seg inn i følgende regler for fang og slipp.

Når laks og sjøørret skal gjenutsettes:

 • Ta laks og søørret inn på et sted hvor den ikke skader seg mot steiner, kvist og lignende.
 • Ikke bruk klepp eller tailer
 • Ikke løft laks og søørret unødig ut av vannet – laks og søørret skal helst være i vannet hele tiden.
 • Kontroller laks og søørret uten å løfte den ut av vannet, for eksempel med en hånd rundt halen og en hånd forsiktig under buken foran.
 • Løsne kroken forsiktig med krokløsertang.
 • Håndter laks og søørret som nettopp er kommet opp fra sjøen ekstra forsiktig.

Tidlig i sesongen er laks og søørret ekstra utsatt for store skjelltap, med soppinfeksjon som følge.

 

 • Det er forbudt å veie laks og sjøørret. Anslå størrelsen av laks og søørret med øyemål, eller mål lengden av den. Du kan f. eks. sette målemerker på fiskestanga. Du kan senere lese ut av lengde-vekt tabellen ca hvor tung fiisken var.
 • Snu fisken på rett kjøl i vannet når kroken er fjernet.
 • Hold laks og søørret med snuten mot strømmen, gjerne med en hånd forsiktig rundt halen og en under buken foran.
 • Hold laks og søørret stille mens den kommer til hektene, ikke før den fram og tilbake i vannet. Ikke slipp fisken før gjellelokkene pumper godt og laks og søørret selv holder balansen.
 • Husk at også gjenutsatt laks og søørret som er fanget i elv skal rapporteres.

NGOFA