Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

Fisketeller

Fisketelleren i laksetrappa ble montert 1.juni 2019, og første laks gikk opp dagen etter.

Dessverre har det gått et leireras lengre opp i vassdraget, noe som fører til dårlig sikt for kameraene pr dato.

Imidlertid er det på kamera 2 mulig å se om berøringen er fisk eller ikke.

 

LINK TIL:

Kamera 1

Kamera 2