Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
Mer om vann
n/am3
06:28
19:16
00:11
12:57

Grusutlegging i Lundebekken og Kjeksebekken

Otra Laxefiskelag har sammen med VJSFF-ungdomsgruppa lagt ut gytegrus i Lundebekkens øvre del(Goliveien) og Kjeksebekken.

Otra Laxefiskerlag har sammen med VJSFF før dette El-fisket i øvre del av Lundebekken og funnet ut at det kun er aure der, og muligens noe hybrid (krysning mellom aure og laks).

Det tok nesten 1 år å få godkjent tiltaket etter søknader til nødvendige instanser. Grus i størrelse 20-60 mm fra Rugsland Sandtak ble lagt ut med lastebil og grabb. Dette var en meget effektiv måte å legg ut grusen på. Pga. høye aluminiumsverdier for gjelleprøver i Lundebekken og Glattetrebekken vil vi legge ut noe skjellsand i disse bekkene.

Utlegging av gytegrus i Kjeksebekken - Foto: Jostein Mosby