Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

Kongsfjordelvas nøkkelbærer

Roar Nikolaisen er nylig utnevnt til æresmedlem i BJFF for lang og tro tjeneste for Kongsfjordelva, laksen og fiskeforeningen.

kongsfjordelva_-_roar.jpg

Roar Nikolaisen er BJFF´s nye æresmedlem

At laksen kommer og fiskesesongen er på gang i Kongsfjordelva vet de fleste når Roar Nikolaisen ses traskende langs elva med fiskestang. Roar er ofte blant de første som forsøker fiskets kunster etter en lang vinter og mørketid. Han er en av flere med dyp lokalkunnskap både om elva, Kongsfjordlaksen og foreningas virke og historikk her ved verdens ende. Mangeårig medlem av BJFF, medlem i styret og som kan krediteres for en innsats i elva som få andre – og da snakker vi ikke bare om fiske, men tilrettelegging, vakthold, forvaltningsarbeid og dugnad – han er på mange måter Kongsfjordelvas altmuligmann. 

For nye gjestefiskere i Kongsfjordelva er et møte med Roar ofte både nyttig og oppbyggelig. Alltid pratsom og hjelpsom. Roar deler gjerne kunnskapen om elva og de hundrevis av historiene som alltid knyttes til laksefisket. For alle vi andre som svinger stang og snøre over elvas viltre vann vet at BJFF´s gode og velkjente forvaltning av Kongsfjordelva gjennom mange år ofte kommer av Roar´s innsats. 

Han har ofte vært den første som tar de praktiske grep ved sesongstart, med hytter, laksetrapper og sesongutstyr. Roar har også bidratt med praktisk arbeid i ulike forskningsprosjekter for foreningen med kartlegging og kontroll av bestanden. Mange av hyttene har blitt pusset opp og utbedret av Roars hammer og sag.

I tillegg har Roar ofte vært den siste som forlater elvedalen og låser hytter og henter inn utstyr i Kongsfjordelva før mørketiden og virkelig sesongslutt. Som mangeårig leder av fiskeutvalget i BJFF har nok Roar påtatt seg driftsansvar og oppgaver som langt har oversteget den forventning BJFF har til utvalgsarbeid og dugnad. Roar har ofte vært den som stiller både først og sist. Det er ingen overdrivelse at for mange av oss har Roar vært en slags nøkkelbærerfor Kongsfjordelva.

I flerfoldige år har Roar vært elvevakt, ofte i perioder hvor det har vært nødvendig med økt bemanning. Og det har vært et faktum at elva og laksen ofte har blitt trygget nettopp av Roar ved sesongslutt, i den viktige gyteperioden for laksen – og når høstmørket kommer krypende ned Kongsfjorddalen. Roar har voktet Kongsfjordelva og hatt et våkent øye døgnet rundt på de få som kanskje ikke helt følger de regler som er for fisket i elva.

 I forbindelse med feiring av en rund dag her nylig overrakk leder av BJFF, Sigve Frantzen Roar Nikolaisen æresmedlemskap i BJFF og en påskjønnelse for lang og tro innsats for Kongsfjordelva og foreningen. Vi gratulerer.