Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

Her kommer forskjellige maler som forvaltningslaget kan bruke i driften av laget. 

Innkalling og saksliste

Råd til bedre innkallinger og sakslister, for mer konstruktive og gode møter. Gjelder både styremøter, årsmøter og møter i forskjellige arbeidsutvalg.

Klikk her for å lese mer og se mal.

Protokoll

Et godt møte er ikke ferdig før et godt referat er levert. Protokoller og referat er en viktig informasjonskilde, både for de som er aktive i organisasjonen nå, men også for ettertiden.

Klikk her for å lese mer og se mal.

Vedtak

Gode vedtak er viktig i styrearbeidet av flere grunner. Tips og råd til formulering av styrets avgjørelser, samt hvordan du går fram om du er uenig med flertallet.

Klikk her for å lese mer.

Åsmelding/ årsrapport

Årsmeldingen (også kalt styrets beretning eller årsrapport) er en oppsummering av organisasjonens aktivitet det siste året. En godt oppbygd og pent presentert årsmelding kan være et nyttig dokument i arbeidet gjennom året, for eksempel til presentasjon av forvaltningslaget overfor ulike interessenter.

Klikk her for å lese mer.

Planleggingsliste til årsmøtet

Gjennomføring av et godt årsmøte kan være en veldig viktig arena for å skape tilhørighet og engasjement for elveforvaltninga. Her finner du forslag til planleggingsliste.

Klikk her for å lese mer.

Vedtekter

Her kommer dte mer informasjon etter hvert.

Valgkomité

Her kommer det mer informasjon etter hvert.