Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
Partly cloudy
15 °C
ØSØ
11.1 m/s
0.8m3

Vedtekter for Håelva Elveeierlag

Håelva Elveeierlag er opprett i henhold til bestemmelsene i Forskrift om pliktig organisering av drift av vassdrag med anadrome laksefisk. 

Laget skal ivareta de lovpålagte forvaltningsoppgavene gitt i lakse og innlandsfiskeloven med tilhørende forskrifter. Medlemmene er de som a) eier grunn langs elva eller bielever der det går laks eller sjøørret b) eier fiskerett i elva.

Vedtektene finner du her.

PDF Icon haa_elva_vedtekter.pdf