Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
20.5m3
00:14
12:20
06:03
18:28

Årsmøte dato

Årsmøte

Etne Elveigarlag

 

Årsmøte blir tirsdag 11.3.2020 kl 19:30 i Hansa Hølen

 

Sett av tid i kalenderen

 

Saker skal være styret i hende seinast 1 måned før, dvs innen 11.2.2020