Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

Fangststatistikk

Bolstad.jpg

Gjenutsetting av laks
Andelen laks som gjenutsettes øker. I 2014 ble omlag en fjerdedel av all laks gjenutsatt.

Norske Lakseelver representerer aktørene som er nærmest fangsttallene og ser utviklingen i elvene med egne øyne. Vi publiserer årlig en foreløpig fangststatistikk med oversikt over årets laksesesong, i midten av oktober. Denne oversikten er viktig for å se den generelle utviklingen og hvordan eventuelle tiltak i elvene får effekt på beskatningen. Uten denne foreløpige fangststatistikken må vi vente på Statistisk Sentralbyrås offisielle fangststatistikk, som årelig blir publisert i slutten av januar. 

Det er i den forbindelse viktig å informere om at Norske Lakseelvers foreløpige fangststatistikk er gjort av et nøye utvalgt representativt utvalg av elver i hele landet, og hvert år så treffer vi svært godt med vår konklusjon (sammenlignet med SSBs offisielle rapport).

Her kan du lese våre tidligere publikasjoner:

PDF icon Fangstrapporten 2019

PDF icon Fangstrapporten 2018

PDF icon Fangstrapporten 2017

PDF icon Fangstrapporten 2016