Inspirasjon

On the 24. - 26. July we arranged Camp Villaks ("villaks" means "wild salmon") here in Lakselva. A total fof thirteen youths took part of the camp, ...

Arbeidsområder, Genetikk, Gjenkjenning, Lakselus, Lovverk, Meninger, Merking, Nasjonalt, Politikk, Rømming

Årsmøtet i Lakselv grunneierforening ble avholdt 30. mars på Lakselv hotell.