Vedtekter

§ 1      Elveeigarlaget Bolstadelva AS (seinare kalla laget eller foretaket)  er eit AS. Medlemmene har ikkje personlig ansvar for laget sine ...