Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

Om Lakselva Vald-og soneoversikt

Alle som har kjøpt fiskekort, uten hensyn til fiskekorttype har like rettigheter til å fiske i de delene av Lakselva som grunneierforeninga forvalter. Dette gjelder lokale, utenbygdsboende og utlendinger.

Camping
Camping er bare tillatt minimum 50 meter fra elvebredden. Vis respekt for bebyggelse og allmenn ferdsel når du camper. Campingvogner og campingbiler er forbudt ved elvebredden.

Søppelhåndtering
Alle er ansvarlig for å ta med søpla si hjem. Miljøet langs elva er et felles ansvar og alle forplikter seg til å rydde opp etter seg.

Åpen ild
Vis respekt for naturen langs elva og vær forsiktig når det gjelder bålbrenning. Vi oppfordrer fiskerne til å benytte allerede eksisterende bålplasser. Unngå å opprette nye bålplasser der gamle allerede eksisterer i nærheten. Ikke kutt bjørkenever fra trærne.

Gyrodactylus salaris
Gyrodactylus salaris er den største trusselen mot alle lakseelver og mange elver er ødelagt for alltid på grunn av denne parasitten. Vær bevisst dit eget ansvar og desinfiser fiskeutstyret ditt ordentlig. Fiske uten bevis på gjennomført desinfisering er strengt forbudt.
Desinfiseringsstasjoner finnes hos;
Circle K Lakselv og Skoganvarre Turistsenter

Gytefisk
Ønsker du å fiske laks også i fremtiden? Da har du et ansvar for at det er gytemoden fisk i elva etter sesongslutt.
For å ha muligheten til å fiske laks også i fremtida er vi avhengig av å ha gytefisk i elva. I Lakselva er det et krav om å ha minimum 3500 kilo gytemoden hunnlaks i elva etter endt sesong. Grunneierforeninga gjennomfører en årlig gytefisktelling etter endt sesong som gir oss svaret på om vi har nådd dette målet eller ikke. Oppnår man ikke dette målet vil vi bli pålagt strengere regelverk og mindre fiskemuligheter i kommende sesonger.

Stor hunnlaks står for cirka 95 % av Lakselvas årlige produksjon av egg/smolt. En stor gytehunn kan gi et årlig tilskudd til elva på 400 smolt. Ved å slippe tilbake stor hunnlaks gjør du deg selv, andre fiskere og elva en stor tjeneste. Det er din plikt å følge de kvotene som er oppgitt i fiskereglene.

Dette er et felles ansvar. En persons oppførsel kan være ødeleggende for alle.

Gjenutsetting
For å forsikre seg om den største mulige overlevelsen for gjenutsatt fisk er det viktig at fiskeren oppfører seg etter disse enkle reglene:

– Kjør fisken hardt og fort
– Ikke bær eller løft fisken unødvendig mye bort fra vannet
– Opptre raskt og effektivt
– Bruk krokløsertang
– Gjenutsett fisken forsiktig. Fisken skal bli holdt forsiktig mot strømmen, ikke pumpes frem og tilbake.
– Mer informasjon om fang og slipp finner du i folderen Gjenutsetting av fisk som du finner på www.lakseelver.no. Her finner du også lengde/vekt-tabell – Laks fra Lakselva er kort type.

Fangstrapport
Enhver fisker er forpliktet ved lov om å rapportere all sin fangst, og dette MÅ gjøres kontinuerlig. Du må også rapportere om du ikke får noe fisk. Gjenutsatt fisk må også rapporteres.

Dette er veldig viktig for forvaltningen, og elementært for å kunne gjennomføre en vellykket midtsesongsevaluering.

Fiskere som ikke rapporterer kan miste muligheten til å kjøpe fiskekort i Lakselva i fremtiden. Fangstrapportering gjøres på internett, via denne linken: https://www.inatur.no/fangstrapportering/scanatura​

Desinfisering

Steder hvor man får desinfisert fiskeutstyr:
Circle K Lakselv
Skoganvarre Villmark