Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
66.8m3

Fiskeregler Bolstadelva

Fiskeregler Bolstadelva

Fisketider

Laks

Laks: 
fra 25. juni til 31. august

1. Det vert sett krav om at det må vere 2 personar pr. høl. Begge kan fiske med kvar si stang.
2. Kun snutemerka laks skal avlivast, dette blir gjort av Bolstadelva AS.
3. Mothakar på treble-krok og dobbelkrok skal vera fjerna (innknept).
4. Ved fangst skal det nyttast knutelause håvar.
5. Flue, sluk og ulike typar dorgereiskaper kan brukast (maksimum ein treble-krok).
6. Fiske blir inndelt i økter frå kl.09:00 – 14:00 og kl. 17:00-22:00. Det blir rullering nedover kvar 2,5 time. Det blir da 1 rullering per økt.
7. Alle som skal fiske må ha betalt fisketrygdavgift.