Prosjekt / Altaelva

I samarbeid med Alta Bibliotek lyste Alta Laksefiskeri Interessentskap ut kunstkonkurranse for lokale skoler og barnehager. Tema for konkurransen var ...

Vidar Skiri og Aage Wold
Gyro

Rauma-regionen er friskmeldt fra Gyrodactylus salaris. Dermed er nesten 40 års kamp mot parasitten over i Romsdal. Bekjempelsesstrategien har vært ...

Gyro / Rauma

Miljødirektoratet anbefaler lukkede oppdrettsanlegg og merking av oppdrettslaks i sitt nye forslag til handlingsplan for ville bestander av ...

Sider

Abonner på Norske lakseelver RSS