Fiskekort / Lakselva

Kortsalget åpner 1. mars klokken 18!

Ungdom / Numedalslågen

Lågen leverer og Brufoss er perfekt sted for Camp Villaks!

Ungdom / Lakselva

Vellykket Camp Villaks i Lakselv!

Ragnhild Risan, Etneelvo, 2016
Sportsfiske / Etneelvo

God start på årets laksefiske i Etneelvo. Før sesongstart 15. juni viste registreringar i fiskefella god oppgang.Men sjølv om det var godt med ...

4
Mar
2016
Altaelva

Kortsalget 2016

For lokale innbyggere bosatt i Alta, Loppa eller Kautokeino kommune.

 

Inspirasjon / Altaelva

I sammenheng med "Villakskonferansen" i Alta 9. og 10. februar arrangerte Alta Laksefiskeri Interessentskap og Norske Lakseelver en tegnekonkurranse ...

Nausta

Nausta er et uregulert laksevassdrag med utløp i Førdefjorden i Sogn og Fjordane. De naturgitte betingelsene for lakseproduksjon er gode, men ...

Norsk
Se video

  Utførande fagmiljø har vore Vestlandsforsking, NINA, NMBU, Ferskvannsbiologen Leif Magnus Sættem, Stiftinga Norsk Villakssenter, NTNU, ...

Sider

Abonner på Norske lakseelver RSS