En av våre kjære og mye brukte medlemsfordeler er egen nettside for din elv! Sjekk ut de mange fordelene ved å bli en del av lakseportalen ...

Gjenutsetting av laks
Arbeidsområder

Norske Lakseelver representerer aktørene som er nærmest fangsttallene og ser utviklingen i elvene med egne øyne. Vi publiserer årlig en ...

Arbeidsområder

Hvert år arrangerer vi regionale møter om anadrom fisk i de fleste "laksefylkene" i landet. I tillegg har vi årlig minimum ét større fagseminar.

Gytegropregistrering 2019

Gytegropregistrering 2018

Instruks for desinfisering

Sider

Abonner på Norske lakseelver RSS