Parasitten gyro ble bekreftet funnet i Innfjrodelva, og man måtte legge en plan for utrydding av parasitten. Behandlingsalternativer ble vurdert, og ...

Et historisk tilbakeblikk i fangststatistikken fra 1969.

Fotoutstilling villaksens år - Vennesla 18. - 24. august 2019 I forbindelse med det internasjonale villaksåret, har Norske Lakseelver og NJFF lagd ...

Det har siste tida vorte observert nokre pukkellakss i Eidselva. Først var det kun sett eit lite 10 - tals individ som passerte kameraet. Siste veka ...

Laks 5,2 kg tatt på flue på Rokseth valdet. Den heldige fisker, Tom Brenn.
Fangst / Skauga

Fiskesesongen er over i Skauga. Det har vært en sesong preget av lite og varmt vann i elva i store deler av sesongen. Dette førte til at styret i ...

All hunnlaks i Aagaardselva er fredet fra idag 15.8 og ut resten av sesongen.

 

Sider

Abonner på Norske lakseelver RSS