Fisker på bru
Arbeidsområder

Stortinget bevilget høsten 2014 mer penger til kalking av forsurede laksevassdrag på Sør- og Vestlandet. Dette er utrolig viktig, ettersom kalking ...

Laksefisker
Arbeidsområder

Norske Lakseelver arranger regionale møter for medlemselvene. Dette er en faglig møteplass, der nettverk mellom elvene utvikles, og erfaringer og ...

Demonstrasjon mot dumping av avfall i Førdefjorden
Arbeidsområder

Norske Lakseelver fortsetter kampen for å hindre at det etableres gruvedrift med giftige miljøutslipp i de nasjonale laksefjordene våre. Spesielt ...

Tørrlagt elv.
Arbeidsområder

Norske Lakseelver og de 12 organisasjonene i Villaksalliansen stiller felles krav om villakshensyn i revisjonsprosessen til Olje- og ...

Fisker i Bolstadeelva.
Arbeidsområder

Miljødirektoratet skal i 2015 fastsette nye retningslinjer for fiske etter laks og sjøørret i elv og sjø fra 2016. Norske Lakseelver samarbeider ...

Oppdrettsmerd
Arbeidsområder

Norske Lakseelver jobber aktivt for at politikerne stiller så strenge miljøkrav til oppdrettsindustrien at lukket teknologi blir det naturlige ...

Jente med laks.
Villaksens dag

Rekruttering til lakse- og sjøørretfiske er minst like viktig som det har vært tidligere. Siden 2009 har det årlig blitt arrangert mellom 15-20 ...

Prosjekt

Norske Lakseelver vil jobbe for å øke kunnskapen om villaks og sjøørret blant politikerne. Vær med å bidra for å få dine lokalpolitikere til ...

4
Laks over 4 kg er flerårig sjøvandrer

Sider

Abonner på Norske lakseelver RSS